korektury pro studenty

Korektury textů

Nabízím korektury studentských diplomových a bakalářských prací za studentské ceny. Při předepsaném rozsahu prací vás může stát korektura bakalářské práce pouhých 520,- Kč, magisterské práce jen 910,- Kč.

h

Bakalářská práce

Bakalářská diplomová práce mívá předepsaný rozsah 40 – 60 normostran.

i

Magisterská práce

Magisterská diplomová práce má zpravidla minimálně 70 normostran.

Normostrana

Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně symbolů a mezer.

pomoc studentům

Nabízené služby

Nabízím pravopisnou, gramatickou a stylistickou korekturu vašich diplomových a bakalářských prací. To znamená opravu překlepů a gramatických chyb a úpravu českého textu po stylistické stránce. Současně mohu zkontrolovat i váš anglicky psaný text (ABSTRACT, SUMMARY) nebo ho přeložit z češtiny do angličtiny.

Termíny a ceny

Český text

13,- Kč

Cena za kontrolu 1 NS českého textu

Anglický text

130,- Kč

Cena za kontrolu 1 NS anglického textu

Překlad

300,- Kč

Cena za překlad 1 NS z češtiny do angličtiny

Základní ceny platí při termínu dodání do jednoho týdne. Pokud budete chtít svoji práci zkontrolovat a opravit rychleji, bude cena za službu vyšší:

 • do 3 dnů o 50 %
 • do 24 hodin o 100 %

Zkušenosti

Předchozí praxe

Jsem vystudovaná učitelka angličtiny a tělocviku, ale posledních 25 let jsem pracovala mimo školství. Nejdříve jako asistentka zahraničních ředitelů různých firem, potom 10 let v tiskovém oddělení energetické skupiny RWE (nyní Innogy). Kontrola a oprava textů byla mojí každodenní náplní práce. Získanou praxi postupně využili moji rodinní příslušníci a jejich přátelé. Od roku 2015 ji nabízím i vám.

Kontakt

Svoje práce či dotazy posílejte na e-mailovou adresu info@korektury4studenty.cz a současně uveďte svoje telefonní číslo. Po obdržení vaší zprávy se s vámi telefonicky spojím a dohodneme další postup.

Děkuji vám za důvěru.

Šárka Bezděčková

  Vaše jméno*

  E-mail*

  Telefon

  Zpráva

  Příloha